W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej załączam informacje dotyczące danych osobowych.

Informuję, że administratorem danych osobowych jest:

Małopolska Pracownia Diagnozy
Psychologicznej i Psychoterapii
Natalia Harasimowicz
Jaroszowice 6, 34-100 Wadowice
NIP: 6731848966

Dysponuję Państwa danymi osobowymi w efekcie Państwa uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie sesjach psychoterapii, konsultacji psychologicznych, poradnictwa psychologicznego lub coachingu, a także jeśli biorą Państwo udział w zajęciach grupowych. Dysponuję danymi również w związku z przesłanym na adres mailowy, telefon lub poprzez komunikator MSG, Whatsapp, Skype zapytaniem dotyczącym prowadzonych przeze mnie spotkań indywidualnych lub grupowych. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, abym te dane usunęła z bazy, proszę o informację na adres: coach.psycholog@gmail.com

Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych na podstawie regulaminu niniejszego (artykuł 6 RODO ust. 1b) – dane zwykłe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie faktury) dane firmy (nazwa, właściciel, adres siedziby, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego).

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom: – księgowości – w przypadku konieczności wystawienia faktury – bankowi – w przypadku opłat przelewem bankowym – hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego – portalowi Whatsapp, Facebook, Zoom, Skype, Doxy.me – w przypadku kontaktu i/lub realizacji usługi przez ww. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania stosownej usługi. W razie wszelkich pytań lub potrzeb związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę o kontakt na adres: coach.psycholog@gmail.com.