W 2018 roku miałam przyjemność i zaszczyt współrealizować tworzenie poradnika dotyczącego radzenia sobie z seksistowską mową nienawiści. Poradnik powstał w ramach projektu: „STOP seksistowskiej mowie nienawiści”, realizowanego przez fundację Autonomia oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Celem projektu było ograniczenie seksizmu i przemocy ze względu na płeć poprzez podniesienie świadomości dotyczącej form, rodzajów i skali seksistowskiej mowy nienawiści (SMN) w przestrzeni publicznej (w tym w Internecie) oraz wypracowanie strategii reagowania na nią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i systemowej – poprzez zmiany prawne, edukację i lepszą ochronę instytucjonalną. Zachęcam do pobrania materiału, który powstał w ramach tej współpracy.

Poradnik do pobrania.